fbpx

Een klacht over uw fysiotherapeut?

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of andere medewerkers in de praktijk met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang.

Wij helpen u heel graag en zoeken graag samen naar een oplossing voor uw klacht. Mochten we er samen toch niet uitkomen kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling Fysiotherapie.

Klachtenregeling Fysiotherapie

U kunt ook gebruik maken van de klachtenfunctionaris van Dijkstra Fysiotherapie. Dit is een onafhankelijk functionaris die niet werkzaam is bij Dijkstra Fysiotherapie. Deze functionaris kunt u eenvoudig bereiken door te bellen met: Het KNGF op nummer 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur). Als u aangeeft dat u voor de klachtenfunctionaris belt, komt het goed. Wat gebeurt er met mijn klacht? De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. Met onderstaande link kunt u eenvoudig uw klacht indienen bij de functionaris.

Meldingsformulier klachten

https://www.defysiotherapeut.com/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/praktijkvoering/de-praktijk/meldformulier-klachten.pdf

Hier kunt u terug vinden van de beroepsgroep met de patiëntenorganisaties hebben afgesproken over wat de klachtenfunctionaris doet. Reglement klachtenregeling fysiotherapie

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Met onderstaande link kunt u uw melding bij de geschillencommissie doen. Hier vindt u ook de contactgegevens van de geschillencommissie.

Meldingsformulier Geschillen

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Klachten over het fysiotherapeutisch handelen van de fysiotherapeut kunt u gratis indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid, uitgezonderd de (eventuele) kosten van (juridische) bijstand. Bij uw afweging of u het Tuchtcollege inschakelt, is het goed om te weten dat de procedures langer duren en formeler zijn dan behandeling door de Klachtencommissie.

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Als het Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zijn beroep niet meer uitoefenen.

Contactgegevens

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.