Kwaliteit in Fysiotherapie

Vanzelfsprekend !
 

PlusPraktijk Fysiotherapie

Dijkstra Fysiotherapie is wederom geslaagd voor de PLUS Audit van Zorgverzekeraars Achmea, Menzis en de Friesland.

Wij blijven dus garant staan voor de allerhoogste kwaliteit zorg.Daarnaast vinden wij het zeker zo belangrijk om de kwaliteit van het menselijk contact en de aandacht voor de patiënt, voorop te stellen.

PlusPraktijken voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die gesteld worden, maar deze praktijken gaan nog een stapje verder. We zijn in staat onze zorgverlening constant te verbeteren. En dat merkt u als patiënt. Onze praktijken zijn goed bereikbaar, hebben ruime openingstijden en een korte wachttijd. Wij streven ernaar om te innoveren op het gebied van fysiotherapie, zodat we onze patiënten de beste zorg kunnen bieden

Wat is een Plus Praktijk ?

Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Kwaliteitsnetwerk rugklachten ALRK

Deze praktijk heeft zich aangesloten bij het rug-netwerk. Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben de zelfde missie en visie. Het voordeel dat uw fysio- of oefentherapeut aangesloten is, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing.

Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

KNGF

Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

Al onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het KNGF en geregistreerd in het kwaliteitsregister

NVMT

Onze manueel therapeuten zijn allen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Manueel Therapeuten.De NVMT is als beroepsinhoudelijke vereniging aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Voor Fysiotherapie (KNGF)

NVFL

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) staat voor verdere verdieping van kwalitatieve verbeteringen van de oedeemtherapie en belangenbehartiging van oedeemfysiotherapeuten. Zij streeft naar meer bekendheid bij behandelaars, patienten en zorgverzekeraars en aandacht voor verdere vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Meer informatie over de NVFL is te vinden op hun website.