Tarieven

Wij checken vrijblijvend uw verzekering

Een aanvullende verzekering vergoedt vaak uw behandelingen. Maar wat zijn de tarieven wanneer u niet aanvullend verzekerd bent? En wanneer vergoedt de verplichte basisverzekering de behandelingen dan?

Fysiotherapie wordt soms gedekt door uw basisverzekering. Als u jonger bent dan 18 jaar bijvoorbeeld. Heeft u een chronische aandoening? Dan komt een groot deel van de vergoeding vaak ook uit de basisverzekering. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De eerste geruststelling is dat 96% van onze klanten verzekerd is voor fysiotherapie. De tweede geruststelling is dat wij het voor u vóóraf uitzoeken. Bent u benieuwd? Een telefoontje naar onze praktijk is voldoende.

Wat als uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt?

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of uw budget voor fysiotherapie is op voor dit jaar dan betaalt u bij ons onderstaande tarieven. U kunt op onze locatie aan de Schoenmakerstraat uw behandeling na afloop per pin bij ons voldoen. Wanneer u op één van onze andere locaties bent geweest ontvangt u naderhand de rekening via Infomedics.

 • Wat is Infomedics?

  Infomedics verzorgt de facturering voor zorgaanbieders in Nederland. Tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten en andere (para)medici laten hun rekeningen door hen versturen en zij zorgen dat die rekeningen netjes betaald worden.

  Zo houden wij meer tijd over om aan u te besteden.

 • Wat als uw zorgverzekeraar een deel vergoedt?

  Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 • Waar kunt u de betaling regelen?

  Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren
   Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen
   Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
  • Veelgestelde vragen bekijken
   Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

  Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 • Wat gebeurt er met uw gegevens?

  Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

 • Betalingsvoorwaarden Infomedics

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Tarieven 2020

Fysiotherapie / oefentherapie

 • Intake (anamnese + onderzoek)
  €35,00
 • Behandeling
  €33,00
 • Behandeling in verpleeghuis
  €40,00
 • Behandeling aan huis
  €45,00

Overige therapieën

 • Manuele therapie
  €42,00
 • Oedeemtherapie
  €42,00
 • Osteopathie
  €62,50

Massages

 • Massage 25 min.
  €29,00
 • Massage 50 min.
  €55,00
 • Tapen blessure
  €10,00